Zaproszenie do współtworzenia tej strony

ul. T.Kościuszki 58
57-350 Kudowa-Zdrój (Czermna)
tel.74-8661-440
Szkolny adres email: sekretariat@czermna.iq.pl (zmiana adresu email)
Adres do korespondencji z administratorem szkolnego bloga: sp3kudowazdroj@gmail.com lub pani.kamila@wp.pl

środa, 14 marca 2018

ZAPISY DO I KLASY

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie  wniosku *  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 06.03.2018 r.
do 21.03.2018 r.
do 8.06.2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy. 
do 26.03.2018 r.
do 18.06.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
03.04.2018 r.
22.06.2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
do 6.04.2018 r.
 
do 27.06.2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
9.04.2018 r.
 
28.06.2018 r.
*wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania w sekretariacie szkoły ul. T.Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju.
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariatach Szkoły.
Wszelkich informacji na temat postępowania rekrutacyjnego udziela Dyrektor Szkoły tel. 074 8661-440
 

ZAPRASZAMY


WSPOMNIENIE z BALU

 
 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH


Zgodnie z powyższą maksymą działania w I semestrze 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3 mają na celu rozwój i profilaktykę zdrowotną naszych uczniów opartą o ruch i zdrowe nawyki żywieniowe.

Realizowane są dwa ogólnopolskie projekty sportowe: dla klas II-III Zdrowo&Sportowo prowadzony przez panie Kamilę i Monikę oraz Szkolny Klub Sportowy dla klas III-IV prowadzony przez pana Michała. Młodsi uczniowie wzięli udział  w Mistrzostwach Kudowy-Zdroju i Lewina Kłodzkiego w grach i zabawach, natomiast starsi uczniowie w międzyszkolnym turnieju piłki nożnej halowej oraz w wspólnie z dziećmi ze szkoły Nachod-Babi brały udział w rozgrywkach sportowych zorganizowanych przez naszą szkołę. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły organizowane są zajęcia na basenie i gimnastyki korekcyjnej.

Odbywały się warsztaty kulinarne połączone z zajęciami edukacyjnymi, które miały na celu zaznajomić uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, które wpływają na ich zdrowie i procesy edukacyjny uczniów w ramach ogólnopolskiego programu FitEdukacja prowadzonych przez panie Agnieszkę i Kamilę. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się o potrzebie racjonalnego odżywiania się w zgodzie z piramidą zdrowego żywienia, ile wody jest w wodzie oraz jakie witaminy są potrzebne uczniom do rozwoju. W listopadzie urządziliśmy w szkole akcję "Śniadanie daje moc”, w czasie, którego uczniowie wszystkich klas przygotowali zdrowe posiłki, mogli oni korzystać z przyborów kuchennych zakupionych za środki z wygranego konkursu „Nie ma, że się nie da”. Uczniowie samorządu wykonują zdrowe śniadania, które można zakupić w czasie dużej przerwy. Dodatkowo założyli stronę na facebooku "Zdrowe śniadanie do szkoły". Pozyskane przez uczniów środki przekazują na działalność samorządu szkolnego, do tej pory wsparliśmy schronisko dla psów, zakupiliśmy szkatułkę przeznaczoną na "Skrzynkę korczakowską", nagrody w międzyszkolnym konkursie matematycznym, wspomogliśmy zbiórkę Szlachetnej Paczki na węgiel. Szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim programie „Mleko w szkole”. W każdej klasie prowadzone są lekcje wychowawcze propagujące zdrowy styl życia.

WARSZTATY z ROBOTYKI

PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2017/2018

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" (Seneka młodszy)
Minął I semestr roku szkolnego 2017/2018.
Chcielibyśmy przedstawić osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Tymi, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkole w poszczególnych grupach wiekowych są:

Klasa II
Odznakę WZOROWEGO UCZNIA otrzymały: Zuzanna, Aleksandra, Maria, Natalia,
Dyplom BARDZO DOBREGO UCZNIA otrzymał: Krystian,
Dyplom za SUKCESY W NAUCE CZYTANIA otrzymała: Laura.
Wzorowa frekwencja: Milena, Krystian, Oskar.Klasa III
Odznakę WZOROWEGO UCZNIA otrzymali: Marianna, Dominik, Piotr, Krzysztof,
Dyplom BARDZO DOBREGO UCZNIA otrzymał: Dawid,
Wzorowa frekwencja: Marianna, Zofia, Dominik, Kacper, Dominik, Kacper.


Klasa IV średnia klasy: 4,66

Klasa V średnia klasy: 4,32


Klasa VI średnia klasy: 4,00.
Klasa VII