Zaproszenie do współtworzenia tej strony

ul. T.Kościuszki 58
57-350 Kudowa-Zdrój (Czermna)
tel.74-8661-440
Szkolny adres email: sekretariat@czermna.iq.pl (zmiana adresu email)
Adres do korespondencji z administratorem szkolnego bloga: sp3kudowazdroj@gmail.com lub pani.kamila@wp.pl

poniedziałek, 30 września 2019

Nowa strona

Informujemy, że funkcjonuje nowa strona internetowa naszej szkoły pod adresem www.czermna.iq.pl

środa, 12 grudnia 2018

Matematyczny escape room


10 grudnia 2018 r. uczniowie z klas 7 i 8 naszej szkoły wraz z nauczycielem matematyki Angeliką Woś przygotowała i przeprowadziła konkurs „Matematyczny escape room” dla uczniów z trzech kudowskich szkół. Było to zwieńczeniem projektu „Matematyka va banque”. Po pięć osób z każdej szkoły zostało zamkniętych w klasach, które zostały zaaranżowane na Escape room – czyli matematyczne pokoje zagadek. Aby wprowadzić uczestników w klimat gry otrzymali następujący list :
Jesteście grupą ekspertów pracującą nad rozwikłaniem zagadek mających uratować oszczędności mieszkańców miasta Kudowy-Zdroju. Tymczasem na skutek awarii drzwi Banku zatrzasnęły się i tylko tajne hasło pozwoli wam uratować pieniądze oraz siebie. W przeciwnym przypadku pieniądze spłoną, a wy skazani będziecie na wieczny pobyt w murach banku”.
Zespoły biorące udział w grze konkursowej


 rozpoczęły rozwiązywanie zagadek jednocześnie. Uczestnicy zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności dlatego też ważna była współpraca całej grupy. Uczniowie musieli na przykład wykazać się spostrzegawczością, kreatywnością, sprawnymi rachunkami matematycznymi a także umiejętnością rozkodowania szyfru Cezara. Aby utrudnić uczniom zadanie większość zadań, poleceń, łamigłówek było zakodowanych w qr code. Gospodarze (czyli Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie-Zdroju) nie dali szans gościom i wydostali się pierwsi z pokoju zagadek. Pozostałe grupy także poradziły sobie z zadaniami i wydostały się z escape roomów, a tym samym oszczędności mieszkańców Kudowy-Zdroju zostały uratowane. Projekt oraz konkurs został sfinansowany przez Fundację mBanku.

wtorek, 4 grudnia 2018

Wizyta w mBanku w Kłodzku

W ramach projektu mPotęgi „Matematyka va banque” sfinansowanego przez fundację mBanku uczniowie naszej szkoły odwiedzili oddział mBanku w Kłodzku.
Podczas wizyty poczęstowano nas ciepłą herbatką a następnie zaprezentowano uczniom historię powstania tego banku oraz zakres prowadzonej działalności, w tym konto dla młodych.
Uczniowie dowiedzieli się o bankowości elektronicznej i jej zabezpieczeniach, o bezpiecznym korzystaniu z kart płatniczych oraz dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych. Dowiedzieli się także o etapach powstawania produktów bankowych i nowoczesnych usługach proponowanych przez bank, takich jak np. płatności smartfonem, naklejka zbliżeniowa, aplikacja mobilna, mOkazje, cash back, bezpieczeństwo w sieci CyberRescue i wiele innych.
Dziękujemy Pani Dyrektor Marcie Demskiej za miłe przyjęcie i prezenty dla uczniów.
sobota, 3 listopada 2018

KONKURS na LOGO

 
 
REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE-ZDRÓJ

 
I.            Organizator konkursu
1.     Organizatorem konkursu na opracowanie logo dla Szkoły Podstawowej nr 3
      w Kudowie-Zdroju jest Szkolny Samorząd Uczniowski

    II.            Cel i przedmiot konkursu
1.     Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdrój w związku z nadaniem szkole imienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości.  
2.     Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Kudowie-Zdroju do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3.     Konkurs trwa od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r. do godziny 14.00

 III.            Warunki uczestnictwa w konkursie
1.     W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, rodzice oraz absolwenci naszej szkoły.
2.     Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub rodzinnie.
3.     Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.
4.     Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5.     Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdrój.
6.     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 IV.            Forma prezentacji pracy konkursowej
1.     Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2.     Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
3.     Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm
4.     W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
5.     Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.     Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
·           być czytelne i łatwe do zapamiętania,
·           być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
·           wzbudzać pozytywne emocje,
·           składać się :
o     tylko z logotypu (stylizacji literowej, cyfrowej)
o     tylko z elementu graficznego będącego symbolem
o     lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

    V.            Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.      Prace należy składać do dnia 15.11.2018 r. do sekretariatu najpóźniej do godz. 14.00.
2.      Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
- imię i nazwisko,
- klasę,
- płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu JPG wraz z nazwą programu,
w którym projekt został wykonany
3.      Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4.      Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
5.      Organizator nie zwraca prac.

 VI.            Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
·        zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
·        oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
·        czytelność i funkcjonalność projektu,
·        estetyka wykonania projektu.

VII.            Ocena prac konkursowych
1.      Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
·        p. Dyrektor
·        przedstawiciele Rady Pedagogicznej
·        przedstawiciele Rady Rodziców
·        przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

VIII.            Rozstrzygnięcie konkursu

1.      W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2.      Dla zwycięzców przewidziane są nagrody
3.      Planowana data ogłoszenia wyników 16.11.2018 r.
4.      Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

ZAPRASZAMY


środa, 17 października 2018

DZIEŃ NAUCZYCIELA - NAUCZYCIELE NA MEDAL
 
 
 


DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCISZKOLNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019 


SKŁAD

SZKOLNEGO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący:                             Szymon Buczyński,

I Zastępca:                                          Karolina Rejsz,

II Zastępca:                                          Anna Dubicka
Członkowie samorządu: 

 Weronika Jędrkowiak,
Wiktoria Fugowska,
Amelia Jędrkowiak,
Martyna Majer,
Zuzia Świderska,
Karolina Stasyszyn,
Daria Fiećkowicz,
Kinga Kandefer,
Julia Dudek.
 

MIĘDZYSZKOLNE BIEGI PRZEŁAJOWE


Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT